Aktuálne výzvy | Novo Funding

Aktuálne výzvy

  • Envirofond

    Špecifikácia činností podpory na rok 2021. Stručné informácie o schéme: Termín na predkladanie žiadostí: do 15.12.2020 Dátum vyhlásenia: 28.8.2020 Alokácia na rok 2021: bude stanovená v procese tvorby rozpočtu Doba udržateľnosti projektu: 5 rokov Typ financovania: refundácia     Oblasť: Ochrana ovzdušia   Činnosť A1 : Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov V rámci

    27. augusta 2020

Ako Vám môžeme pomôcť?

Zavolajte nám, pošlite e-mail, alebo vyplňte formulár online a my sa Vám ozveme.

Mesto Ružomberok hodnotí služby Vašej spoločnosti s maximálnou spokojnosťou. Oceňujeme profesionálny prístup a 100% spoľahlivosť.

Ing. Jana Tkačiková
Referát projektov a grantov, Mesto Ružomberok