Štúdia uskutočniteľnosti | Novo Funding

Štúdia uskutočniteľnosti

V prípade ekonomicky náročnejších projektov je nutné ešte pred samotným podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Štúdia uskutočniteľnosti býva niekedy podmienkou pre schválenie žiadosti pre daný projektový zámer. Riadiacemu orgánu preukáže, či je daný projekt z ekonomického hľadiska vôbec uskutočniteľný a udržateľný.  Súčasťou štúdie je:

  • Odôvodnenie projektového zámeru,
  • Motivácia žiadateľa,
  • Popis aktuálneho stavu,
  • Biznis architektúra (súčasný a budúci stav),
  • Architektúra informačných systémov (súčasný a budúci stav),
  • Technologická architektúra (súčasný a budúci stav),
  • Bezpečnostná architektúra (súčasný a budúci stav),
  • Prevádzka,
  • Ekonomická analýza (ktorej súčasťou je CBA analýza – Analýza nákladov a prínosov a TCO analýza – Analýza celkových nákladov na vlastníctvo) a i.

Dohodnite si termín, radi pomôžeme aj vám

Žiadosť o bezplatné informačné stretnutie

[contact-form-7 id=”24″]