Služby | Novo Funding

Naše služby pomáhajú prekonať administratívnu náročnosť a zdĺhavosť záujemcom o financovanie svojich projektových zámerov využitím eurofondov a dotačných schém.

S našou podporu sa nemusíte báť využiť aktuálne výzvy a dotačné schémy.
Zakladáme si na maximálnej profesionalite, dlhodobých skúsenostiach, znížení administratívnej náročnosti z vašej strany a transparentnosti.

Naše riešenia

Štúdia uskutočniteľnosti

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj