Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj | Novo Funding

Toto osvedčenie má pre spoločnosti dve roviny využitia:

  1. Eurofondy a iná priama štátna podpora v oblasti výskumu a vývoja – je nevyhnutnou podmienkou pre žiadateľa, aby v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt týkajúci sa výskumu alebo vývoja, mal platné toto osvedčenie.
  2. Superodpočet – spoločnosti, ktoré týmto osvedčením disponujú, si nemôžu uplatniť v rámci superodpočtu projekt, pri ktorom predávajú nehmotné výsledky výskumu a vývoja (konštrukčný výkres, recept, zdrojový kód). Avšak, iné spoločnosti si môžu takýto výdavok od spoločnosti s týmto osvedčením uplatniť v rámci superodpočtu. Preto, spoločnosti vykonávajúce výskum a vývoj sú pri predaji nehmotných výsledkov VaV veľmi zvýhodnené oproti spoločnostiam bez tohto osvedčenia.

Toto osvedčenie vydáva minister/ka školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na základe návrhu hodnotiteľskej komisie.
Zoznam spoločností, ktoré sú držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je k dispozícii tu: https://www.skcris.sk/portal/web/guest/register-organizations?rstart=ano

Naše služby v tejto oblasti

Naša spoločnosť Vám rada pomôže so získaním osvedčenia, ako aj s analýzou jeho využitia pri ďalších podporách vlastného výskumu alebo vývoja, alebo ako konkurenčnej výhody pri predaji vlastných výsledkov výskumu alebo vývoja.

Služba má nasledovný priebeh:

  1. Analýza spoločnosti a všetkých vstupných parametrov
  2. Zaslanie všetkých požadovaných podkladov zo strany žiadateľa
  3. Spracovanie a podanie žiadosti

Máme 100% úspešnosť so získaním osvedčenia.

Dohodnite si termín, radi pomôžeme aj vám

Žiadosť o bezplatné informačné stretnutie

[contact-form-7 id=”24″]